Política de privacitat

Iuris Laboral Rambla, S.L. com a responsable del domini garanteix el ple compliment de l’RGPD i la LSSI / CE l’usuari d’aquesta pàgina web queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als registres de tractaments de l’empresa.

Finalitat del tractament

A Iuris Laboral Rambla, S.L. tractem la informació:

 1. Per la seva utilització en relació amb el desenvolupament de gestions comercials, administratives i altres activitats pròpies de la mateixa.
 2. Gestionar l’enviament de circulars amb l’activitat que ens concerneix.
 3. Contestar a les consultes sobre els productes i serveis de Iuris Laboral Rambla, S.L.

Conservació

Les dades proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

Legitimació del tractament

Pel que fa a la gestió de les dades facilitades per vostè per a les finalitats abans descrites, la legitimació del tractament es basa en el seu consentiment.

La política de privacitat li assegura en tot cas, l’exercici dels drets en els termes que estableix la legislació vigent, i pot exercir-los mitjançant escrit o correu electrònic dirigit: Rambla Catalunya, 47 1er – 08007 Barcelona.

Drets

Té dret a obtenir informació clara, transparent i comprensible sobre la manera com fem servir les seves dades personals i sobre els seus drets.

Per exercir aquests drets, es pot posar en contacte en qualsevol de les adreces de correu electrònic, així com fer-ho directament a les nostres instal·lacions.

 • Dret d’accés: Té dret a accedir a les dades personals que tenim de vostè.
 • Dret de rectificació: Té dret a fer que es rectifiquin les seves dades personals quan siguin inexactes o hagin deixat de ser vàlids o a fer que es completin quan siguin incomplets.
 • Dret de supressió / dret a l’oblit: Té dret a fer que les seves dades personals siguin esborrats o eliminats de manera permanent, amb les excepcions legals o interessos legítims determinats.
 • Dret d’oposició: Té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament.
 • Dret de portabilitat de les dades: Té dret a rebre les dades personals que el concerneixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable de tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret a la limitació del tractament: Té dret a obtenir la limitació de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  1. Quan impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
  2. Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
  3. Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
  4. Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, de l’RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control: Té dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades les pràctiques de privacitat i protecció de dades utilitzada.

Procedència de les dades

Les dades que tractarem provenen exclusivament de les dades facilitades per vostè.
Les dades no es cediran a tercers excepte per a les activitats necessàries per a la correcta gestió i administració interna de L’EMPRESA.