Avís legal

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del Portal d’internet (en endavant, el “Portal”) que Iuris Laboral Rambla, S.L. posa a disposició de l’usuari d’internet (en endavant, “l’Usuari”).

Iuris Laboral Rambla, S.L. és una companyia mercantil de nacionalitat espanyola, domiciliada a Barcelona (08007), Rambla Catalunya, 47, 1r, amb N.I.F. B-67156075 i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 46.278, foli 5, full número B-514.990.

El Portal és propietat de Iuris Laboral Rambla, S.L. i la seva utilització està subjecta a les següents condicions d’ús. L’Usuari del Portal accepta expressament les condicions vigents en cada moment i, és conscient que el seu ús es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En tot cas, Iuris Laboral Rambla, S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Portal, així com les condicions generals i / o les particulars, si escau.